We helpen u bij het vinden van de beste hypotheek

Wij helpen u een lening vinden!

Let op! Geld lenen kost geld.

* De rente tarieven die hier getoond worden, zijn de effectieve jaarrentes die wij hebben gehaald uit publicaties van de maatschappij. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden over de juistheid van de tarieven. De hier vermelde rente tarieven hoeven niet voor iedereen van toepassing te zijn. Wij adviseren u om altijd goed naar de algemene voorwaarden en productvoorwaarden te kijken voordat u een lening afsluit.


Nuttige informatie over hypothecaire leningen, consumentenrechten en schuldenproblematiek • https://www.consumentenbond.nl/hypotheek - Deze website is voorzien door de Vereniging van Consumenten en hier vindt u algemene informatie en tips over hypothecaire leningen.
 • https://www.consumentenbond.nl/hypotheek/haal-je-recht t - Als u problemen ondervindt met uw hypotheekverstrekker en u voelt dat uw rechten als consument zijn geschonden, kunt u hier informatie vinden over uw rechten als consument en informatie over hoe een klacht in te dienen, indien nodig.
 • https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/themas/producten/hypotheek/risico/betalingsachterstand - Als u geldproblemen hebt en niet in staat bent om uw hypotheekbetalingen af te lossen, dan kunt u de website van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bezoeken om tips en informatie te vinden over beschikbare oplossingen voor uw schuldproblemen.
 • https://www.acm.nl -Deze website wordt verzorgd door De Nederlandse Autoriteit in Consumentenzaken en Markten (ACM). ACM beschermt de belangen van de consument en controleert de eerlijke concurrentie van bedrijven. Hier kunt u lezen over uw rechten als consument, kennismaken met regelgeving en ACM contacteren als u vragen hebt met betrekking tot uw rechten als consument of als u een klacht wilt indienen.
 • https://www.nibud.nl/consumenten/hulp-bij-schulden/ - Als u geldproblemen hebt en worstelt met schulden, kunt u de website van Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) bezoeken, waar u advies, informatie en educatief materiaal kunt vinden die u kunnen helpen om uw financiële situatie weer op het spoor te krijgen.


De hypothecaire lening is de meest voorkomende lening voor de aankoop van onroerend goed. Voor het verlenen van een hypotheek, zal de schuldeiser een onderpand vereisen, die eigendom wordt van de kredietgever in geval van wanbetaling.

 

Vóór u een hypothecaire lening aanvraagt:


 • - Vraag professioneel financieel advies om ervoor te zorgen dat u in staat zal zijn om de lening te betalen;
 • - Een hypothecaire lening is een betalingsverplichting op lange termijn, dus denk goed na of u in staat zal zijn om de betalingen uit te voeren;
 • - Bedenk hoe u de betalingen zal uitvoeren in het geval dat u uw baan verliest of niet in staat bent om de betalingen uit te voeren.

Banken verlenen meestal hypothecaire leningen voor een maximumbedrag gelijk aan 80% van de getaxeerde waarde van de woning, zolang de kosten de leenlimiet van 30-35% van het netto maandinkomen niet overschrijden.


Wanneer u een hypotheek aanvraagt, zal een kredietgever het volgende overwegen:


 • - Uw inkomen - het is heel gebruikelijk dat de kredietgever om een bewijs van uw werk en een bankafschrift van uw inkomen vraagt;
 • - Uw kredietgeschiedenis - bij het invullen van een aanvraagformulier voor een lening zal de kredietgever meestal uw kredietgeschiedenis controleren. Merk op dat als u een slechte kredietgeschiedenis hebt, de kredietgever u de lening misschien niet geeft, zelfs als u genoeg geld hebt om de lening terug te betalen;
 • - Andere leningen - u kan een lening worden geweigerd als u andere actieve leningen hebt;
 • - De zekerheid van uw baan - dit is een belangrijke factor die uw vermogen van het terugbetalen van de lening aangeeft;
 • - Uw spaargeld - dit kan u helpen om beter en betrouwbaarder voor te komen in de ogen van de kredietgever.

U kan een hypotheek worden geweigerd op basis van:


 • - Uw inkomen is niet voldoende om het bedrag dat u wilt lenen, terug te betalen.
 • - U hebt een slechte kredietgeschiedenis. Hierdoor kan de kredietgever uw hypotheekaanvraag verwerpen, zelfs als u op dit moment in staat bent om een hypotheek af te lossen.
 • - U hebt te veel uitstaande leningen of andere verplichtingen.
 • - Uw baan is niet permanent, is in gevaar of u bent pas beginnen werken.
 • - Uw bankafschriften laten niet zien dat uw geld kunt sparen of beheren.
 • - Het huis dat u wilt kopen, is niet goedgekeurd door een taxateur. Dit kan gebeuren omdat de taxateur denkt dat het te duur is.

JKP


JKP – Het Jaarlijks Kostenpercentage staat voor de jaarlijkse kosten (in%) van het lenen. Het is de totale kost van het krediet dat een lener betaalt, uitgedrukt als een jaarlijks percentage van het bedrag van het gegeven krediet. Het JKP is een nuttig middel voor het vergelijken van de kosten tussen de verschillende leningen en de verschillende kredietgevers. Het JKP neemt factoren, zoals de rente en bepaalde andere vergoedingen en kosten, in aanmerking. Om het u makkelijker te maken om een lening met andere soortgelijke leningen te vergelijken, zijn kredietgevers verplicht om u hun JKP te geven voordat u een overeenkomst ondertekent.


Wat is het verschil tussen een variabele en een vaste rente?


Vaste rentevoet betekent dat uw aflossingen dezelfde blijven voor een bepaalde periode. Een vaste rente beschermt u tegen rentestijgingen, maar als de rentevoet daalt, zal u geen geld sparen, omdat uw rentevoet ongewijzigd blijft.


Een variabele rentevoet is aan verandering onderhevig, en zal stijgen en dalen over de looptijd van de hypotheek. Dit betekent dat de terugbetaling kan wijzigen tijdens de hypotheektermijn. U kunt op elk moment extra aflossingen doorvoeren voor uw variabele rente-hypotheek. Het is, indien nodig, ook mogelijk over te schakelen naar een vaste rente. Een vaste rente-hypotheeklening heeft een tarief dat voor een bepaalde periode vaststaat. Dit betekent dat het maandelijkse aflossingsbedrag tijdens de vastgestelde periode hetzelfde zal blijven.


Als u gekozen hebt voor een variabele rentevoet, houdt er rekening mee dat de Bank de rentevoet op de lening op elk moment kan verhogen of verlagen.


Vergoedingen en kosten in verband met een woningbouwlening


U moet altijd de vergoedingen of kosten controleren vóór de ondertekening van uw kredietovereenkomst om uw kredietkosten te verlagen. Verschillende aanbieders van woningbouwleningen kunnen verschillende vergoedingen aanrekenen. U kunt hieronder de meest voorkomende vergoedingen zien:
 • - Opmaakkosten: sommige kredietgevers kunnen u vragen om deze vergoeding te betalen bij het opzetten van uw lening.
 • - Administratiekosten voor de maandelijkse lening: sommige kredietgevers kunnen u vragen om administratiekosten voor de maandelijkse lening te betalen.
 • - Kosten voor de vervroegde aflossing van de lening: u kan gevraagd worden deze vergoeding te betalen als u beslist om uw lening vervroegd af te lossen.
 • - Kosten voor laattijdige betaling: als u een betaling mist, moet u meestal een heffing betalen voor laattijdige betaling, dus zorg ervoor dat u nooit een betaling mist om extra kosten te vermijden, houdt er ook rekening mee dat dit invloed kan hebben op uw kredietscore en het moeilijker kan maken om in de toekomst geld te lenen.
 • - Herfinancieringskosten: als u besluit om uw woningbouwlening te herfinancieren, kan het zijn dat uw nieuwe kredietgever kosten aanrekent.
 • - Rechtshandhavingskosten: als u uw lening niet terugbetaalt, kan uw kredietgever naar de rechtbank stappen om het verschuldigde geld terug te vorderen, in een dergelijk geval wordt u gevraagd om deze kosten te dekken.

Aanvaard nooit de eerste lening die u wordt aangeboden, vergelijk verschillende kredietgevers om ervoor te zorgen dat u de best mogelijke aanbieding voor een lening verkrijgt!


Als u niet in staat bent om uw maandelijkse betalingen af te lossen:


 • - Als u denkt dat u niet in staat zal zijn om uw maandelijkse betaling af te lossen, neem onmiddellijk contact op met uw kredietgever!
 • - Kredietverlof: de vertraging van de aflossing van leningen voor een bepaalde tijd wordt kredietverlof genoemd. Kredietverlof is in sommige gevallen mogelijk, zoals een tijdelijk verlies van werkvermogen of bij het verlies van een baan. In de meeste gevallen wordt kredietverlof voor een periode van een maand tot een jaar verleend.
 • - Zoek hulp: als u geldproblemen ondervindt, moet u contact opnemen met een financieel adviseur.

Lening Simulatie: lening berekenen

Een krediet simulator is niets meer of minder dan een module die u de mogelijkheid biedt om uw potentieel krediet te simuleren. Iedereen wil vooraleer een krediet af te sluiten graag weten aan wat ze zich exact mogen verwachten.


Bereken de maandelijkse afbetaling van uw lening met de online kredietsimulator.

Let op! 


De exploitant van MoneyGuru24.com is geen bank of kredietverstrekker. Moneyguru24.com verwijst naar een aantal geselecteerde kredietverstrekkers, en biedt geen volledige lijst van uw kredietmogelijkheden. Daarom zijn er geen kosten van toepassing op het gebruik van deze service. U hoeft op deze site geen enkele persoonlijke informatie te verstrekken. Alle persoonlijke en financiële gegevens, en details over uw dienstbetrekking moeten verstrekt worden aan de bank/kredietverstrekker voor de aanvaarding van uw aanvraag voor een krediet. Moneyguru24.com is niet verantwoordelijk voor deze kredietovereenkomsten die via de links op onze site verstrekt kunnen worden. Met het gebruik van deze website stemt u in met dit beleid. Wij raden u aan alle informatie op de webpagina van de geselecteerde kredietverstrekkers te lezen en altijd op de hoogte te zijn van uw eigen financiële status en aflossingsmogelijkheden.
We use cookies in order to provide you the best and most relevant experience and optimize our website functionality. By using our website, you agree to our use of cookies. Read more